Het Doopsel

Het doopsel maakt ons als eerste van de sacramenten deelgenoot van Gods liefde. Zoals de stem uit de hemel tot Jezus sprak tijdens zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaan “Gij zijt  mijn Veelgeliefde!” (Marcus 1,11), zo mogen ook wij geloven, dat ook boven ons de hemel opengaat en die stem tot ons dezelfde woorden spreekt. De symbolen van het water en de neerdalende 

 Geest als een duif staan centraal in het doopritueel. Voor kinderen is dit het eerste sacrament bij het begin van je leven. Ouders kiezen hiervoor, omdat ze dat belangrijk vinden. Zo worden zijn op de weg van God gezet, de weg van Jezus. Dit sacrament kun je eenmaal ontvangen.

Een of twee keer per maand wordt er op zaterdagmiddag gedoopt. De doopvoorbereiding bestaat uit een verplichte voorbereidingsavond, waarin de ouders samen met de pastoor een doopdienst gaan maken. Het is niet de bedoeling dat de dopelingen hierbij aanwezig zijn, zodat u niet afgeleid wordt.

Mocht u uw kind willen laten dopen kunt u contact opnemen met de parochie-administratie en vermeld in uw email duidelijk uw naam, de namen van de te dopen kinderen, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Volwassendoop

Een of twee keer per maand wordt er op zaterdagmiddag gedoopt. De doopvoorbereiding bestaat uit een verplichte voorbereidingsavond, waarin de ouders samen met de pastoor een doopdienst gaan maken. Het is niet de bedoeling dat de dopelingen hierbij aanwezig zijn, zodat u niet afgeleid wordt.