Het doopsel maakt ons als eerste van de sacramenten deelgenoot van Gods liefde. Zoals de stem uit de hemel tot Jezus sprak tijdens zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaan “Gij zijt  mijn Veelgeliefde!” (Marcus 1,11), zo mogen ook wij geloven, dat ook boven ons de hemel opengaat en die stem tot ons dezelfde woorden spreekt. De symbolen van het water en de neerdalende Geest als een duif staan centraal in het doopritueel. Voor kinderen is dit het eerste sacrament bij het begin van je leven. Ouders kiezen hiervoor, omdat ze dat belangrijk vinden. Zo worden zijn op de weg van God gezet, de weg van Jezus. Dit sacrament kun je eenmaal ontvangen.

Volwassendoop

Wanneer iemand op latere leeftijd besluit om katholiek te worden, is dit ook het sacrament waardoor je wordt opgenomen in de kerkgemeenschap. Volwassenen die het doopsel willen ontvangen kunnen contact opnemen met de parochieadministratie. De voorbereiding wordt verzorgd door een catechetisch medewerker middels het project Opnieuw Beginnen.