We spreken van de biecht of van het sacrament van de boete en verzoening. Het gaat erom dat je je bewust bent van je fouten, van je eigen zwakheden.

Als je dat voor jezelf durft te bekennen aan de priester en je neemt je voor om het voortaan beter te doen en je fout (zeker als er een ander bij betrokken is) goed te maken, dan mag je erop rekenen dat het je wordt vergeven. In de vergeving van de zonden zegt de priester namens God: Het is goed, begin maar opnieuw. Dat kan zo dikwijls als je dat wilt. Ook zijn er regelmatig boetevieringen. Tijdens deze vieringen belijd gezamenlijk de schuld.

Mocht u persoonlijk willen biechten, kunt u contact opnemen met de pastor. Zie hiervoor de contactgegevens de welkomstpagina.