Wijding of priesterschap

Wijding of priesterschap
De Kerk heeft de gehuwde en de ongehuwde staat altijd als op elkaar betrokken gezien. De een kan niet zonder de ander. Beide zijn een symbool van Gods verbond met de mensen.

Wie belangstelling heeft voor een ambtsopleiding tot priester of diaken zou voor een eerste oriëntatie een afspraak kunnen maken met de pastoor. Zie hiervoor de contactgegevens van de diverse parochies.

Verdere informatie is te vinden op www.tiltenberg.org