Voor een kerkelijke huwelijksviering kunt u zich wenden tot de past(o)or.
In enkele gesprekken wordt dan ingegaan op de betekenis van deze stap voor het bruidspaar.
Tevens wordt de viering voorbereid.
Aanmelding liefst minimaal een halfjaar van tevoren.

Als jullie willen gaan trouwen, neem dan contact op met de past(o)or.
Aanmelden bij de parochieadministratie