Het vormsel doet het Pinksterfeest opnieuw tot leven komen, want toen werden de leerlingen “gedoopt met vuur”. De Vader, de Zoon en de Geest komen als vuur aanwezig en zetten mensen in vuur en vlam, maken ze ongekend enthousiast van binnen uit.

Johannes de Doper zei het al: “Ik doop met water maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur” (Mattheüs 3, 11).