Vormselkracht
Heel veel jongeren in onze parochie hebben het Huis- KamerProject doorlopen. Drie jaar als voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Waardevolle jaren waar menig jongere goede herinneringen aan heeft. Maar ook tropenjaren voor gastouders. Zeker de afgelopen jaren.

Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe kracht. Een nieuwe manier om catechese voor jongeren vorm te geven.
Wij zijn voor het Vormsel uitgekomen op een 1-jarig project “Vormselkracht“. Op weg naar hun Vormsel willen jongeren weten waar ze “ja” op gaan zeggen. Er is aandacht voor de eigen gedachten van de vormelingen, hun interesse in verhalen en hun openheid voor grote vragen. Naast het vormselproject willen we ook de mogelijkheden verkennen om na het Vormsel catechese aan te bieden aan jongeren. Dat gaan we komend jaar verder uitwerken.

Wil je bij Jezus horen?
• Wil je ervoor uitkomen dat je bij Jezus hoort?
• Hoe vind je daarvoor de kracht?
• Op welke manier kan de heilige Geest je daarbij helpen?
Zijn dit vragen waar je een antwoord op zoekt? Schrijf je dan in!
De jongeren die komend jaar naar de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs gaan, kunnen zich inschrijven voor het project Vormselkracht. Een project van tien bijeenkomsten en diverse activiteiten gedurende één schooljaar.
De inschrijving kan alleen met het inschrijfformulier https://forms.gle/Gcx7ucYmCnw2Zag78

Bekijk ook eens het filmpje op: https://katholiekalmere.nl/sacramenten/vormsel/
Op 1 september 2023 sluit de inschrijving.

QR_Vormsel2024