Land van geloven

Op reis gaan betekent: wég van het vertrouwde, avontuur, je nieuwsgierigheid volgen, nieuwe geuren, kleuren en landschappen leren kennen. Het is alsof je je ogen wijder openzet en tot een intenser ervaring komt. We nodigen je uit dit te gaan meemaken op een reis door het Land van Geloven. Het gaat om een virtuele reis, met interessante en verrassende bestemmingen als het plein van de ontmoetingen, de vallei van de verhalen en de krochten van het zoeken naar waarheid.

De reis geeft je de mogelijkheid naar verhalen te luisteren, kerken en kloosters te bezoeken, schatten van de traditie te bewonderen. Maar dit land stelt je ook voor vragen over jouzelf: Welke verhalen leven er in jou? Wie hebben jouw leven mee richting bepaald, wat is voor jou een heilige plaats, hoe maak jij verbinding met een diepere laag van het leven, welke grondwoorden dragen jouw leven? Vragen waarmee je in het leven van alledag meestal niet geconfronteerd wordt, maar waar je op deze reis tijd en ruimte en gesprekspartners voor hebt.

De reis in het Land van Geloven is een groepsreis. De groep bestaat uit 8 à 10 personen en 2 begeleiders. De deelnemers gaan samen op verkenning, en wisselen daarbij ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg.

De opzet van de reis weerspiegelt zich in een rijk geïllustreerde reisgids. De reis wordt opgedeeld in een aantal etappes. Een etappe bestaat uit vier avonden en eventueel een excursie.

Aanvullende informatie treft u aan op de site: www.landvangeloven.nl