Collectiezegels

Wist u, dat u aan collecten ook op andere wijze kunt bijdragen? De parochie geeft collectezegels uit. Bij de collectezegels zit een bewijs van betaling, zodat u uw bijdrage fiscaal kunt aftrekken. Voor deze giften geldt wel een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen. Wat u, samen met andere giften, meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw inkomen.

De collectezegels zijn verkrijgbaar in velletjes met een waarde van 10 x € 0,50 en 10 x € 1,20 en zijn te verkrijgen bij de parochie administratie.