Fondswerving (Nieuw interieur)

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare is vermeld, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

De voorgaande actie van 2011 heeft meer dan € 120.000.- opgebracht.
Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie
Om onze opdracht te verwezenlijken hebben we  in principe 400 deelnemers nodig die € 250,- schenken waardoor de  € 100.000,- weer bereikt wordt.
De vorige keer lukte dat. Dit keer toch ook? Wanneer u  voornemens bent  tot een gift kunt u deze zelf overmaken op

IBAN: NL70 INGB 0005 5949 81, t.n.v. Fonds Kerkbouw R.K.Kerk  Almere o.v.v  bijdrage nieuwe kerk

Niet iedereen is in staat dit bedrag op te brengen. Dat hoeft ook niet perse. 
Als de hoogte van het bedrag bezwaarlijk is, kunt u  wellicht samen met anderen deze €  250,- bij elkaar leggen of het in twee of meer termijnen doen.

Schenking bij onderhandse akte
U kunt vanzelfsprekend ook weer gebruik maken van ‘schenking bij onderhandse akte’.
Een ‘schenking bij onderhandse akte’ is een periodieke vaste gift aan de kerk met een looptijd van minimaal vijf jaar, die u met de parochie schriftelijk vastlegt. Wat is het voordeel zo n schenking bij onderhandse akte?

De schenking is fiscaal zeer aantrekkelijk. Afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van uw gift van de belasting terugkrijgen. De bouw van de nieuwe kerk is door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting.
Bij tussentijds overlijden, faillissement of arbeidsongeschiktheid stopt de schenking.

Hoe kunt u meedoen aan de schenking bij onderhandse akte?
Via het Parochiekantoor is het benodigde formulier (volmacht voor schenking)  af te halen of downloaden
Dit formulier dient u in te vullen en in te leveren op het Parochiekantoor, Contrabasweg 239, 1311LB Almere. Desgewenst kunnen wij u het formulier ook toesturen. Na ondertekening ontvangt u van ons een bevestiging van uw toezegging.

Helpdesk voor verdere informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie aanvullende vragen oproep. U kunt hiervoor iedere woensdag van 10.00 uur tot 16:00 uur telefonisch contact opnemen met de mevrouw Ria Pol, te bereiken via nummer 036-7857046.

U doet toch ook mee?

Wij geloven er vast in dat het nu weer lukt…  

U ook weer?