Kerkbouw (archief)

Bouw 1Een droom die werkelijkheid gaat worden

De bouw van een kerk in Almere voor onze rooms-katholieke geloofsgemeenschap, die de sfeer en de uitstraling heeft die past bij deze gemeenschap, is een droom van velen van ons. In onze parochie gemeenschap zijn wij hierover al jaren in gesprek. Het moment lijkt nabij, dat wij de daad bij het woord kunnen gaan voegen. Bouwcommissie en parochiebestuur geloven in dit project en weten dat de nieuwe kerk van grote betekenis zal zijn voor de geloofsbeleving van velen van ons, alsook van die van de generaties na ons.

Financiering
Het bouwen van een kerkgebouw kost geld. Veel geld! In de komende jaren zal dan ook veel inspanning van ons gevraagd worden om de benodigde fondsen te werven. Dit geld zal bij elkaar gebracht moeten worden door verkoop van bestaande bezittingen, door giften van particulieren, instanties, ordes en congregaties en niet in de laatste plaats door een lening/gift van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Eerste en belangrijke stap
Om op overtuigende wijze fondsen te werven is het van belang binnen onze parochiegemeenschap een belangrijke eerste stap te zetten, waaruit onze kracht, wil, inzet en bezieling blijken. Dit willen wij bereiken door in heel korte tijd een aanzienlijk bedrag bijeen te brengen.

Op 12 en 13 november was de start met de € 250 – actie!

Wij geloven erin…….U ook?

Documenten Bouw

Bouw 2Onderstaande documenten hebben betrekking op de bouw van de nieuwe kerk.

eerste bouwnotitie april 2008

Verslag Parochieraad januari 2008

Parochieraad 7 oktober 2010

Verslag Parochieraad oktober 2010

Plan van eisen november 2011

Start 250,– actie Almere Stad

Notitie Bouw 22-6-2012

Stand van zaken bouw kerk (I) april 2018

Stand van zaken bouw kerk (II) mei 2018

Ondertekening leveringsakte

Ondertekening aannemingsovereenkomst 6-3-2019