Een heugelijk moment deze ochtend. De officiële ondertekening van de leveringsakte van de grond voor de nieuwe rk-kerk van Almere! Na 10 jaar van wachten, praten en onderhandelen breekt de finale fase aan. Hopelijk duurt het nu niet meer zo lang. Zo’n 20 parochianen waren getuige van de ondertekening. Na afloop was er koffie met gebak. Wij zijn veel dank verschuldigd aan het rk-bisdom Haarlem-Amsterdam. Samen bouwen wij aan de toekomst van de Kerk in Almere.

ondertekening akte van levering