Deze werkgroep bezoekt zieken, ouderen en andere mensen die om een of andere reden bijzondere aandacht nodig hebben of op prijs stellen. Informatie kunt u krijgen door een mail te sturen aan