Informatie De Goede Rede

‘Wegwijs in de Sint Bonifatiusparochie (locatie Haven)’

Zo luidde ook de titel van de parochiegids die sedert de oprichting van de parochie in 1980 jaren achtereen is uitgegeven. Nieuwe parochianen en geïnteresseerden vonden hierin informatie op het gebied van vieringen, catechese, gemeenschapsopbouw en diaconie en al het overige wat de parochie hen zoal te bieden had. Daarnaast werd er iets verteld over de organisatie van de parochie en het oecumenisch kerkcentrum Goede Rede. 

Handig zo’n boekje waarin alle gegevens over de parochie bij elkaar staan. Maar ook beperkt houdbaar! In een levende gemeenschap als onze parochie waarin de samenstelling van werkgroepen en activiteiten voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, is een een gestencilde gids binnen de kortste keren verouderd en de daarin opgenomen informatie achterhaald. Een website is in dat opzicht veel eenvoudiger actueel te houden. Dit moderne communicatiemiddel stelt ons in staat om van minuut tot minuut (bij wijze van spreken) de informatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke stand van zaken en zo de lezer een getrouw beeld te geven van wat zich in de parochie afspeelt. Dat legt de informatieverschaffers natuurlijk wel de verplichting op de inhoud van de website ook up to date te houden.

Het parochiebestuur realiseert zich dat niet iedereen thuis de beschikking heeft over een computer of gewend is om het internet op te gaan. Het oecumenisch kerkblad Goede Reden blijft daarom voorlopig verspreid worden onder alle parochianen die hebben aangegeven het blad te willen ontvangen. U zult daarin alle publicaties aantreffen die voor onze parochie van belang kunnen zijn.

Zelfs voor de meest doorgewinterde parochiaan kan de nieuwe website nog verrassende perspectieven openen, maar voor ieder die zich recent in onze parochie heeft gevestigd of geïnteresseerd is geraakt in de Goede Rede-gemeenschap, is het een eerste of verdere kennismaking met het kerkelijk leven in Almere Haven.

De parochianen die actief zijn in parochiebestuur en werkgroepen staan nu op een aparte lijst vermeld in combinatie met de vacatures die er zijn.

Ik spreek hierbij de wens uit dat het gezegde “Zoekt, en gij zult vinden” voor alle bezoekers aan deze website realiteit wordt en dat de inhoud steeds meer parochianen er toe zal bewegen een kleine of grote taak op zich te nemen onder het moto “vele handen maken licht werk”.

Veel leesplezier en alle goeds.

Hans van Veelen