Bibliotheek

De parochie beschikt over een bibliotheek waar leden van werkgroepen materiaal en boeken kunnen vinden op het gebied van bijbel, liturgie, diaconie, kerkopbouw en dergelijke. Er is een grote sortering bijbels, kinderbijbels, theologische boeken, gebedenboekjes, boeken over rouwverwerking enz.

De boeken worden niet uitgeleend en zijn alleen in te zien.

Heeft u er behoefte aan om informatie mee te nemen dan kan een kopie uitkomst bieden. Een kopieerapparaat is aanwezig en tegen redelijke kosten kunt u hier kopieën maken. De kopieën mogen alleen gebruikt worden voor eigen gebruik en voor het doel dat u voor ogen had indien u het boek in bezit had. Dit in verband met het intellectuele eigendom dat op de boeken rust.