Home » Parochie-informatie » Dekenaat

Dekenaat

Het dekenaat Amsterdam bestaat sinds 1 januari 2007 uit de oude dekenaten Amsterdam, Hilversum en Meerlanden. Dit is een groot gebied. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij daarom naar de websites en adressen van de parochies in de regio zelf. 

Een regio is een clustering van parochies die een bestuurlijke eenheid vormen. De pastores in een regio kerken meestal samen als team.

Sinds mei 2006 zijn de parochies van migranten opgenomen in de organisatie van het bisdom en dekenaat. Eerder vielen deze onder een landelijke organisatie Cura migratorum. Sommige migrantenparochies maken gebruik van een kerkgebouw van een parochie, anderen hebben een eigen gebouw. De vieringen van deze gemeenschappen zijn meestal in de eigen taal.

De parochies in Zuidelijk Flevoland zijn