Dekenaat

Het bisdom Amsterdam-Haarlem is opgedeeld in 10 dekenaten.

Het dekenaat Gooimeer, met deken Carlos Frabril, bestaat sinds 1 februari 2020 uit de parochies:

  • Pa­ro­chie St. Boni­fa­tius te Almere (Almere-Stad, Almere-Haven)
  • Pa­ro­chie Sterre der Zee te Zeewolde
  • Samen­wer­kings­ver­band Huizen (pa­ro­chies H. Vitus te Blaricum, Pa­ro­chie­ge­meen­schap Huizen, St. Jan-Goede Herder te Laren)
  • Pa­ro­chie H. Drieëenheid te Bussum (Bussum en Naar­den)

Dit is een groot gebied. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de websites en adressen van de parochies in de regio zelf.

Een regio is een clustering van parochies die een bestuurlijke eenheid vormen. De pastores in een regio kerken meestal samen als team.

Sinds mei 2006 zijn de parochies van migranten opgenomen in de organisatie van het bisdom en dekenaat. Eerder vielen deze onder een landelijke organisatie Cura migratorum. Sommige migrantenparochies maken gebruik van een kerkgebouw van een parochie, anderen hebben een eigen gebouw. De vieringen van deze gemeenschappen zijn meestal in de eigen taal.