Financiële Commissie

Deze commissie fungeert onder leiding van de penningmeester, bijgestaan door enkele medewerkers van de parochieadministratie.
Alle financiële activiteiten ten behoeve van de parochie worden hier verzorgd, zoals de collecten en de jaarlijkse Aktie Kerkbalans (elk jaar in januari).
Uw bijdrage voor het parochiële werk kunt u ook storten op de volgende rekeningen.
IBAN: NL91 RABO 0301 0089 14 of op  IBAN: NL85 INGB 0001 0377 48, t.n.v. penningmeester Sint Bonifatius parochie Almere Stad.
Tevens bestaat er de mogelijkheid, om tijdens de collecte in de vieringen, gebruik te maken van collectebonnen. Deze zijn te verkrijgen bij de administratie.