Home » Parochie-informatie » Parochiebestuur

Parochiebestuur

Het bestuur van de parochie stelt zich tot taak de actuele ontwikkelingen in de parochie met aandacht te volgen en is benieuwd wat mensen in deze tijd beweegt en waar zij warm voor lopen. Het parochiebestuur hoopt daardoor mensen en groepen met elkaar in contact te brengen en waar nodig tot samenwerking te bewegen.De ervaring wijst uit, dat parochianen zich individueel en ook collectief op die manier sterker voelen. Je gaat iets van een gemeenschap bespeuren: mensen die elkaar kennen en opzoeken. Ook het contact als kerkgemeenschap met niet- kerkelijken kan wederzijds verrijkend zijn.

Het parochiebestuur bestaat uit mensen, die door de bisschop van Haarlem zijn benoemd. Naast aandacht voor wat er in de parochie gaande is, behartigt het parochiebestuur de materiële zaken, de diaconie (de dienstverlening) en contacten met andere parochies en organen.

Het parochiebestuur kan worden bijgestaan door een parochieraad. De raad komt regelmatig bijeen om allerlei zaken te bespreken en het parochiebestuur te adviseren. De vergaderingen van de parochieraad zijn openbaar.

Het parochiebestuur hoopt samen met de parochianen een gemeenschap te vormen, waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Samenstelling bestuur
Op aanwijzing van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam is per 1 juni 2020 een vernieuwde bestuursstructuur in werking getreden.

Het Parochiebestuur van de St. Bonifatiusparochie bestaat uit:

  VoorzitterPastoor Sandor Koppers
  Vice voorzittervacant
  SecretarisPeter de Zwart
  PenningmeesterHenk van der Woude
  DiaconieHarry Hondeman
  Catechesevacant
  LiturgieKrista Boot

Het bestuur kunt u bereiken door een mail te sturen naar het secretariaat