Parochiebladen

Bisdomblad
Het bisdomblad “SamenKerk” vindt u op de leestafel of kunt u lezen op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Kerkblad
De Kerkmare is het blad van de St. Bonifatiusparochie. De Kerkmare is een full colour tijdschrift van 24 pagina’s dat door de redactie wordt samengesteld. Wanneer u regelmatig een stukje schrijft voor de Kerkmare dan kunt u redacteur worden en maandelijks zelf via een website uw pagina opmaken. Informatie hierover kunt u krijgen bij de redactie.

Wilt u Kerkmare ontvangen dan kunt u zich bij de parochieadministratie opgeven. Een post-abonnement voor 10 nummers kost € 17,50 per jaar.

Uw kopij voor Kerkmare kunt u inleveren bij de redactie. De uiterste inleverdatum staat in de colofon van de laatste Kerkmare.
Email de redactie.

Eerder verschenen nummers van de Kerkmare:

     
februarimaartaprilmeijuni
     
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
jan./febr. 2023Maart 2023April 2023Kerkmare mei2023Juni 2023
jan/febr.maartaprilmeijuni
juli/augustus 2023voorblad september 2024voorblad October 2023Voorblad november 2023Voorblad dec 2023/ jan. 2024
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr.maartaprilmeijuni
oktober 2022november 2022December 2022
jul. / aug.sept.okt.nov.

dec.

febr.maartaprilmeijuni
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.

https://portal.dezaligezalm.nl/read/104/4496
febr.maartaprilmeijuni
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.