Home » Parochie-informatie » parochiebladen

parochiebladen

Bisdomblad
Het bisdomblad “SamenKerk” vindt u op de leestafel of kunt u lezen op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Kerkblad
De Kerkmare is het blad van de St. Bonifatiusparochie. De Kerkmare is een full colour tijdschrift van 24 pagina’s dat door de redactie wordt samengesteld. Wanneer u regelmatig een stukje schrijft voor de Kerkmare dan kunt u redacteur worden en maandelijks zelf via een website uw pagina opmaken. Informatie hierover kunt u krijgen bij de redactie.

Wilt u Kerkmare ontvangen dan kunt u zich bij de parochieadministratie opgeven. Een post-abonnement voor 10 nummers kost € 17,50 per jaar.

Uw kopij voor Kerkmare kunt u inleveren bij de redactie. De uiterste inleverdatum staat in de colofon van de laatste Kerkmare.
Email de redactie.

Eerder verschenen nummers van de Kerkmare:

febr.maartaprilmeijuni
oktober 2022november 2022 
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.

febr.maartaprilmeijuni
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.

https://portal.dezaligezalm.nl/read/104/4496
febr.maartaprilmeijuni
jul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr. maart april mei juni
jul. / aug. sept. okt. nov. dec. / jan.
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
februari 2018
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.

febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.


febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.
febr.maartaprilmeijunijul. / aug.sept.okt.nov.dec. / jan.

Geen Kerkmare


Privacyvoorkeur centrum