Home » Parochie-informatie » Vrijwilliger worden?

Vrijwilliger worden?

Wil je ook vrijwilliger worden? 
Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Iedere hulp wordt daarom gewaardeerd. Sommige parochianen voelen schroom om te helpen omdat ze zich bijvoorbeeld afvragen of ze wel voldoende kennis of ervaring hebben. Of ze denken dat bijvoorbeeld kennis van de bijbel of van ‘hoe de dingen gaan in de kerk’ echt nodig is om mee te kunnen doen. Niet is minder waar. Meedoen als vrijwilliger betekent ook dat je kunt leren, zelf verder kunt komen. Juist dát geeft velen de motivatie om er samen de schouders onder te zetten.

Maar natuurlijk is het zo dat áls we zo op vrijwilligers leunen, de vrijwilligers ook een verantwoordelijkheid hebben. Het belangrijkste daarbij: We helpen elkaar, geven tijdig aan als we verhinderd zijn en als we tegen dingen aan lopen die anders of beter kunnen dan bespreken we dat. Dan kunnen we op elkaar bouwen en dat is goed voor jezelf en goed voor de parochie.

Wil je meer informatie over het werken als vrijwilliger, neem dan contact op de pastor.  Zie voor informatie op de contactpagina’s van de diverse parochies.

Verzekering vrijwilligers
Als je vrijwilligerswerk doet wil je geen risico lopen. Sinds 1 juli 2009 zijn vrijwilligers(organisaties), dus ook de vrijwilligers in onze kerk, automatisch verzekerd via de gemeente Almere. De gemeente heeft bij Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers of de kerk nodig.

De BasisPolis bestaat uit:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

De PlusPolis bestaat uit:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voorwaarden
De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Dus iedere vrijwilliger, actief in onze kerk of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd!