SAMEN DELEN, SAMEN KERK, SAMEN OP WEG. 

In Almere gebruiken we een project dat een aantal jaren geleden door leden van de werkgroep is samengesteld. Op dat moment bestond er een project dat bestond uit een aantal verhalen uit het Oude Testament en na vier lessen over ging in het Nieuwe Testament. De ervaring was toen dat de kinderen het verband niet zagen tussen het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Eerste Communie. Ze wilde het liefst alleen de verhalen horen over Jezus. De werkgroep wilde meer duidelijk maken dat de verhalen van Jezus niet los staan van de verhalen uit het Oude Testament en dat de verhalen ons heden ten dagen nog steeds iets vertellen.

De werkgroep is toen een aantal projecten gaan vergelijken en kwamen op deze formule uit. We beginnen met het scheppingsverhaal en het verhaal over Noach. Daarna komt er elke week een verhaal uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan de beurt. We hebben echter gekozen om uit het Oude Testament alleen de verhalen over Mozes te vertellen. Wel hebben de verhalen over Mozes en Jezus het zelfde thema. Ook is er in elke les een verwerking. De ene keer is het een puzzel de andere keer is het een kleurplaat of een rebus, of een verhaal met het zelfde thema als de Bijbelverhalen. Elke les eindigt met aandacht voor het bidden.

In het project is ook een hoofdstuk met de uitleg over Pesach, dit is wat wij beter kennen als het laatste avondmaal, en een hoofdstuk over de Kerk en het sacrament van het Doopsel.

De liedjes die gezongen worden tijdens de Eerste Communie zijn ook opgenomen in het project. Deze kunnen echter per jaar verschillen.

De kinderen doen hun voorbereiding in acht lessen. Zeven lessen voor de Communie en één les erna. Dit om het project op een fijne manier af te sluiten en de kinderen te vertellen dat wat ze nu geleerd hebben nu zelf mee aan de gang moeten.

Aan het begin van het project worden de kinderen op een zondag tijdens de gezinsviering aan de parochianen voorgesteld.

Aan het begin van het project worden de kinderen op een zondag tijdens de gezinsviering aan de parochianen voorgesteld.

In het project is een les waarin de kinderen een rondleiding door de kerk krijgen. Er wordt uitleg over de liturgische voorwerpen die tijdens de Mis gebruikt worden en de volgorde van de viering. Hierbij zijn ook de ouders welkom.

Het sacrament van de doop en boete en verzoening worden in de loop van het project ook behandeld.

In een van de lessen is er uitleg over Pesach, dit is wat wij beter kennen als het laatste avondmaal. In de week voor Pasen hebben we met de kinderen een Pesachviering

Voor de ouders worden er drie ouderavonden georganiseerd.

De eerste ouderavond staat vooral in het teken van uitleg over het project en onze doelstelling en kennismaken.
De tweede ouderavond heeft als thema “Je geloof vieren”. Ouders gaan na een inleiding in groepjes van gedachten wisselen over welke waarde uit het dagelijkse leven we herkennen in de Mis. Welke waarde zijn dat en op welke plek herkennen wij ze in de Mis.
De derde ouderavond heeft het thema: “Waar Jezus in geloofde”. We gaan dan in groepjes, naar aanleiding van een Bijbeltekst, praten wat het geloof ons nog doet en of de Bijbelverhalen daar nog een plaats in hebben.
Deze avond sluiten we af met een boekentafel. Er staan dan Bijbels en aanverwante boeken uitgestald die bekeken kunnen worden.
On-line kunt u Bijbels en boeken bestellen bij b.v. bol.com en bruna.nl 

Tijdens de viering van de eerste Communie zijn er fotografen en is er iemand die een video maakt aanwezig. Ongeveer twee weken na de viering is er een ouderavond waarop zowel de foto’s als de video besteld kunnen worden.

Korte inhoud van het project:

Les 1: Het begin. Vandaag zijn we voor het eerst samen. Samen beginnen we “aan de reis” om je voor te bereiden op je eerste communie. We beginnen met jullie bij naam te noemen, zodat we weten met wie we praten. Het eerste verhaal is het scheppingsverhaal, daarin krijgt alles zijn eigen naam en plek. Het tweede verhaal gaat over Noach en hoe God Noach en zijn familie helpt. Het derde verhaal gaat over bidden, wat is dat en hoe doen we dat. Hierover vertellen we jullie elke week iets meer.

Les 2: In deze les willen we jullie wat meer vertellen over de kerk.
Waarom gaan wij naar de kerk en wat gebeurt daar allemaal?

Les 3: God redt. Vanaf vandaag gaan de verhalen over Mozes en Jezus. Mozes was een profeet die van God de opdracht kreeg het Joodse volk uit Egypte te bevrijden. Jezus, ook wel de nieuwe Mozes genoemd of de zoon van God, zal de mensen hun vrijheid van denken geven. Deze verhalen gaan over hun geboorte. Over het bidden vandaag een verhaal over muisjes.

Les 4: Wat doet God dan? Mozes en Jezus waren mensen die bij God hoorden. God kun je niet zien. Je kunt hem wel horen in de verhalen die over hem gaan, in zijn stem die je soms van binnen hoort. Soms kun je God voelen als een beetje warmte in je hart. Daar gaan de verhalen van vandaag over. Voor Mozes is God een stem in het vuur, die zegt: bevrijd mijn volk. Maar God is ook iemand die heel goed is, zoals een herder goed is voor zijn schapen. Zo’n schaapje voelt de warmte van de herder. Als die hem draagt. Zo voelen sommige mensen de warmte van God. God lijkt soms de herder. Bij het bidden leggen we vandaag het onze Vader uit en het gebed voor Maria.

Les 5: God zorgde voor Israël door Mozes, God zorgt voor de mensen door Jezus.
Luister maar hoe hij verder zorgt. Ze mogen weg uit Egypte naar een nieuw land naar een nieuw begin. Maar daarvoor moeten ze eerst door de zee. Dat lukt met Gods kracht. Jezus laat zich dopen en gaat met zijn leerlingen een nieuw begin maken. Hoe moeilijk het ook lijkt. Maar met Jezus en met het vertrouwen in Hem lukt het. Wie samen met God op weg gaat, wie op Hem vertrouwt, die redt het. Door de doop maken wij ook een nieuw begin, net als Mozes en Jezus.
Ook vandaag gaan we bidden.

Les 6: Samen leven. In les 4 ging het over het wonderlijke begin van een lange tocht. God hielp het volk Israël. En een goed begin is het halve werk. Maar nog 40 jaren zouden ze verder moeten met zijn allen, mannen, vrouwen, kinderen, oud en jong, het vee, het huisraad de tenten, als zwervers door de woestijn. Zonder hulp zou dat nooit gaan. Wat moesten ze eten en drinken. Maar Mozes, hun leider, vertrouwde op God als op een goede vriend. En goede vrienden laten elkaar nooit in de steek. En later, toen Jezus op aarde was tussen de mensen, was hij als een vriend voor de mensen. Hij liet zien: als mensen samen delen wat ze hebben lijdt niemand honger. En luister nu maar goed, wie er begon met iets te delen.

Les 7: Weet je nog hoe het volk van Israël door de woestijn trok? En hoe ze daar toch in leven bleven? En over de joodse mensen uit Jezus’ tijd, die op Jezus vertrouwden?
Maar, er gebeurde nog meer in de woestijn. Al die 40 jaren. Want, zo’n lange tijd samen in de wildernis, daar komt gemakkelijk ruzie van onder de mensen. Sommigen gaan er van stelen bij hun lotgenoten, anderen denken dat alles van hen is. Weer anderen gaan vloeken tegen de mensen en God, omdat het niet naar hun zin gaat. Daarom gaf God aan het volk: 10 regels, leefregels hoe je moest leven met God en met elkaar.
Maar soms leven we niet volgens de regels, maken we fouten. Daarom heeft Jezus gezegd dat als je spijt hebt en sorry zegt, je vergeving kan krijgen.
En zei Jezus later: de 10 leefregels die Mozes heeft gekregen zijn heel belangrijk, maar twee regels moet je zeker onthouden; Heb eerbied voor God en voor de mensen. Dan ben je op weg een mens te worden.
Ook dit keer gaan we weer bidden en laten we zien op hoeveel verschillende manieren we kunnen bidden

Les 8: Het beloofde land. In deze laatste les hoor je hoe het afloopt met het volk Israël en hun leider Mozes. Met Jezus onze leider, met zijn leerlingen en met onszelf. Eindelijk zagen het volk en Mozes vanaf een hoge berg het beloofde land. Mozes was oud geworden en wist dat hij zijn taak had volbracht: het volk Israël had hij thuis gebracht. Nu kon hij in vrede sterven. Zo ging het ook met Jezus. Hij had zijn leerlingen en zijn volk geleid. Hij was voldoende rondgegaan, had ze het goede voorbeeld gegeven. Hij gaf alles. En nu op het eind van zijn leven gaf hij zichzelf als brood en wijn aan het laatste avondmaal. Dat was toen ze het laatst samen waren.

Les 9: Samen verder in zijn geest. Tijdens de voorbereiding van de Eerste Communie hebben we jullie door de verhalen over Mozes en Jezus te vertellen, proberen te leren hoe God wil dat wij leven. Dus dat wij zorg hebben voor elkaar en elkaar moeten nemen zoals wij zijn. Dat we niet alleen voor de mensen moeten zorgen maar ook voor de dieren en planten, dus voor alles wat leeft. Daarom geven we jullie als laatste nog een verhaal mee. Niet een verhaal over Mozes of Jezus, maar over de apostelen en wat zij met de boodschap van Jezus deden. Met dit verhaal hopen wij dat ook jullie, net als de apostelen, zullen doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.

Pesachviering: Tijdens de voorbereiding op jullie eerste communie vertellen we jullie verhalen over het volk van Israël die slaven waren in Egypte. Ze moesten hard werken, kregen weinig te eten. Werden geslagen en geschopt. God merkte het verdriet van deze mensen en hij maakte hen vrij. Om hieraan te blijven denken, vieren de Joden ieder jaar Pesach, dat in het Nederlands paasfeest heet. Ook wij gaan het paasfeest vieren. Wij zijn echter geen slaven, maar vrije mensen en er is eten genoeg voor iedereen. We vergeten soms wel eens dat we daar blij om moeten zijn. Daarom vertellen we elkaar steeds weer het oude verhaal over “de uittocht uit Egypte”. Zo vergeten we minder snel dat we God er voor moeten bedanken dat wij vrije mensen zijn en dat wij altijd genoeg te eten hebben.