De Bisschoppelijke Vastenactie 2024

Van 14 februari tot 31 maart 2024

Logo Vastenactie

Leven in een veranderende wereld.

Beste parochianen,

Vastenactie 2024
In deze bijzondere tijd van het jaar, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest, nodigen wij (afdeling Diaconie/Caritas van onze parochie) jullie uit voor een onvergetelijke reis – een reis van liefde, solidariteit en compassie met de Bisschoppelijke Vastenactie van 2024. Laten we gedurende de vastentijd vanaf 14 februari (as-woensdag) tot 31 maart (Pasen) samen op weg gaan en een verschil maken in de levens van degenen die dit het hardst nodig hebben.

  • Een Reis van Liefde: De Bisschoppelijke Vastenactie is meer dan alleen het opgeven van luxes; het is een reis van liefde. Liefde voor de medemens, ongeacht hun achtergrond, geloof of afkomst.
  • Solidariteit in Actie: Solidariteit is een sleutelwoord in de vastentijd van 2024. De Bisschoppelijke Vastenactie moedigt ons aan om solidair te zijn met degenen die lijden onder onrecht, armoede en ongelijkheid.
  • Het Buitengewone Pad: De vastentijd is een uitnodiging om op een buitengewoon pad te stappen. We worden aangemoedigd om nieuwe wegen te bewandelen, onze comfortzone te verlaten en de wereld met andere ogen te bekijken. Het is een kans om een blijvende impact te hebben op het leven van anderen.

Thema Vastenactie 2024; Leven in een veranderende wereld.
Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan en het zuiden van Zimbabwe projecten voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. Door klimaatverandering worden gebieden droger en verandert de leefomgeving van vele mensen. Deze veranderingen nopen ons om deze ontheemde mensen te helpen weer een bestaan op te bouwen.

Wat wordt met het project ondersteund?

  • Waterpunten: Om de toegang tot schoon water te verbeteren, gaan we waterpunten installeren met putten die worden voorzien van zonne-energiepompen en grote opslagtanks. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien, wat de voedselzekerheid en inkomenszekerheid verbetert.
  • Gemeenschappelijke tuinen: Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd, waar lokale gemeenschappen actief aan zullen bijdragen. Deze tuinen zorgen voor lokale voedselvoorziening en betrekken de gemeenschappen bij het project.
  • Naaigroepen: Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen, voorzien we groepen van naaimachines en startmaterialen. Hiermee kunnen zij kleding maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

Dus laten we samen op reis gaan tijdens deze Bisschoppelijke Vastenactie van 2024. Laten we de kracht van liefde en solidariteit omarmen en een verschil maken in de levens van degenen die op ons rekenen. Samen kunnen we het buitengewone bereiken.

Vanuit de afdeling Diaconie/Caritas van onze parochie willen we u daarom vragen om gedurende de vastentijd een financiële bijdrage te doen voor de Vastenactie. Dit kan door de QR-code die op de poster achterin de kerk hangt te gebruiken of een donatie te doen in de blauwe bus achterin de kerk. Bij voorbaat onze dank.

Bankrekening:
NL16RABO 0301 0393 64
t.n.v.: RK Parochie Bonifatius.
onder vermelding van ‘Vastenactie’. |
   of….

QR-Vastenactie QR
Vastenaktie 2024

Klik of scan de QR-code voor uw donatie