Home » Vieringen in Almere » Digitale collecte

Digitale collecte

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Collecte € 2,50
€ 2,50
Collecte € 5,00
€ 5,00
Collecte
€ 10.00

Collecte.:
QR-codes zijn alleen voor INGbank gebruikers met ING-app.
QR-codes are only for INGbank users with ING-app.


Privacyvoorkeur centrum