Home » Vieringen in Almere » Digitale collecte

Digitale collecte

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Collecte € 2,50
€ 2,50
Collecte € 5,00
€ 5,00
Collecte
€ 10.00

Collecte.:
QR-codes zijn alleen voor INGbank gebruikers met ING-app.
QR-codes are only for INGbank users with ING-app.