In de loop der jaren zijn in de parochies liturgische vieringen ontstaan met elk een eigen karakter, hetgeen de kerkgang zeer zeker gevarieerd maakt.

Livestream viering
Elke zondag om 10:00 uur wordt de eucharistieviering vanuit de St. Bonifatiuskerk gesteamed via YouTube

Eucharistieviering
In de Eucharistievieringen gaat een priester voor. De priester is gewijd om de gebruikelijke instellingswoorden uit te spreken waardoor brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Brood en wijn zijn dan geconsacreerd met andere woorden gewijd. De uit een eucharistieviering overgebleven Heilige Gaven worden in de kapel in het tabernakel bewaard. Ze worden bewaard voor de vieringen o.l.v. een pastoraal werker of van parochianen en voor de zieken thuis.

Gezinsviering
Is een Eucharistieviering of een Woord -en Communieviering waarbij het gezin centraal staat en het taalgebruik meer is afgestemd op de aanwezige kinderen.

Jongerenviering
Een viering die meer afgestemd is op de jeugd van boven de basisschoolleeftijd.

Gebedsviering (DOP)
Een gebedsdienst is een viering onder leiding van parochianen (DOP viering).
De leden van de DOP-groep houden zich bezig met de vieringen zonder pastor. Het uitgangspunt daarbij is dat gelovigen zelf een eigen bijdrage kunnen geven aan het kerk-zijn van vandaag. Door samen met andere parochianen te zingen, te bidden, te lezen uit de bijbel en door het brood uit te delen ontstaat er een nieuwe vorm van liturgie. Voorgangers in deze vieringen zijn enkele parochianen die daartoe geschoold zijn.

Oecumenische viering
Een viering van Woord en Gebed waar de oecumenische werkgroep in voorgaat.

Woord en Communieviering
De viering staat onder leiding  van een pastoraal werker.
Een pastoraal werker is een niet-gewijde ambtsdrager met een bisschoppelijke aanstelling. Hij of zij mag voorgaan in de viering, waarin de vooraf gewijde Gaven worden uitgereikt.

Vieringen met liturgie van Taize
Wie ooit in het Franse dorpje Taizé, iets ten noorden van Lyon, is geweest en daar de kloostervieringen met enthousiasme heeft meegemaakt, zal niet verbaasd zijn dat mensen in Almere bijeen willen komen in ‘Taizé-stijl’. De Almeerse Taizégangers kennen enerzijds een maandelijks ritme: een van de zondagavonden om 19.00 uur in een van de Almeerse kerken, anderzijds is er een wekelijks ritme: elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Inloophuis “De Ruimte” in Almere-Stad (Hengelostraat 39).

Rozenkransgebed
In de maanden mei en oktober wordt in de St. Bonifatiuskerk elke donderdag om 19:15 uur een Mariaviering gehouden.

Thuiskerk (TV via NPO2)
Tal van parochianen zijn door omstandigheden niet meer in staat om in onze kerk de Eucharistievieringen bij te wonen. Velen kijken daarom elke zondag om 10:00 uur naar de viering op Nederland 2.
Website: https://npo.nl/start/serie/eucharistieviering_1