St. Bonifatiuskoor

Het is belangrijk om in de kerk samen te zingen. Zingen is een mooie manier van hardop bidden en tegelijkertijd een manier om dank te zeggen voor ons geloof. Samen zingen is een belangrijk onderdeel van een viering. We doen het in verschillende talen.

In augustus 2022 is een projectkoor gestart dat tijdens de wijdingsviering in november een muzikale omlijsting heeft gegeven en tijdens de nachtmis vier onderdelen van de Messe de Saint Boniface en verschillende profane liederen heeft gezongen.

Bonifatiuskoor

Een aantal koorleden zijn doorgegaan in het nieuwe St. Bonifatiuskoor.
Roelof Posthumus en Annette van der Burg, die inmiddels regelmatig een viering begeleidt op de piano, hadden bedacht dat zij in ieder geval tot de Pinksteren wilden proberen een koor te leiden en te begeleiden. Om wat meer stemmen te hebben is er een samenwerking aangegaan met het Spaanse koor en zij hebben gezamenlijk de Pinksterviering op een passende, feestelijke en waardige wijze begeleid.
Daarna was het de vraag of zij verder wilden gaan. De eerste repetitie waren er maar 6 personen, maar eigenlijk groeide dat aantal best snel. De koorleden hadden al eerder gevraagd of Roelof wilde begeleiden, maar hij heeft dat steeds afgehouden. Na het succes van de Pinksterviering hebben ze met zijn allen besloten om door te gaan met dit koor en hebben ze voor de vakantie op zondag 16 juli voor de tweede keer een viering opgeluisterd.

We repeteren op woensdag van 20:00 tot 21:30 uur zonder pauze; de kerk gaat om 19:30 uur open om elkaar vooraf te ontmoeten.

Kom luisteren op woensdagavond of doe gelijk mee als je het kunt.
Van veel muziekstukken hebben we al oefenbestanden.

E: