St. Bonifatiuskoor

Het is belangrijk om in de kerk samen te zingen. Zingen is een mooie manier van hardop bidden en tegelijkertijd een manier om dank te zeggen voor ons geloof. Samen zingen is een belangrijk onderdeel van een viering. We doen het in verschillende talen.

In augustus 2022 is een projectkoor gestart dat tijdens de wijdingsviering in november een muzikale omlijsting heeft gegeven en tijdens de nachtmis vier onderdelen van de Messe de Saint Boniface en verschillende profane liederen heeft gezongen.

Ongeveer twintig koorleden zijn doorgegaan in het nieuwe St. Bonifatiuskoor.
We hebben Miranda Driessen – een professionele dirigente – bereid gevonden om dit nieuwe koor te begeleiden. We verwachten ongeveer tien keer per jaar in de kerk zingen. Miranda wordt door de koorleden betaald. Koorleden betalen 15 euro contributie per maand.

We repeteren op woensdag van 20:00 tot 21:30 uur zonder pauze; de kerk gaat om 19:30 uur open om elkaar vooraf te ontmoeten.

We hebben nog geen bassen. Bassen, kom luisteren op woensdagavond of doe gelijk mee als je het kunt.
Van veel muziekstukken hebben we al oefenbestanden.

Yvonne en Peter de Vos, telefoon 06-23012881.
E: projectkoor@katholiekalmere.nl