Home » Welkom

Welkom

Welkom bij de parochie Sint Bonifatius in Almere.

Allerzielen-livestream viering op 2 november 19.30 uur
Voor deze viering kunt u tot zondag 1 november 17.00 uur uw overleden dierbaren opgeven via: https://allerzielen.katholiekalmere.nl.
Voor deze viering is het niet mogelijk om te reserveren.
De knop voor de livesteam vindt u hiernaast. 

.

Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sander Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

(Emeritus) pastor
Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924

Actiekrant april 2020
Actiekrant nov.ber 2019

Het kerkblad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam