Periodiek schenken

Periodiek schenken aan de Kerk. De fiscus betaalt mee.

Een schenking via een periodieke gift is een bijzondere manier om het werk van de Kerk financieel te steunen. Een aantrekkelijke vorm van financieel bijdragen aan de kerk, omdat de fiscus dan flink meebetaalt. Sinds 2014 kunt u een periodieke gift aan de kerk vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris!

Voordelen van een periodieke gift
Bij een eenmalige gift hanteert de belastingdienst voor wat betreft de aftrekbaarheid een drempel van 1% van uw bruto inkomen. Giften met een bedrag lager dan deze 1% zijn niet aftrekbaar. Bij giften met een hoger bedrag geldt 1% van uw bruto inkomen als drempel.
Bij een periodieke gift geldt deze drempel niet. Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u de kerk minimaal vijf jaar een vaste financiële bijdrage wilt geven, dan kunt u elke euro die u aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang.

Voorwaarden periodieke schenking
Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. U verbindt zich om tenminste 5 jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan de kerk te schenken.
2. De schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Ga naar de uitleg en download formulieren.