Home » Page 2

De komende tijd is de Lichtboog op enkele momenten beperkt open om parochianen de gelegenheid te geven een kaarsje op te steken en voor kort gebed in de kerkzaal, dit op aanbeveling van de Bisschoppen (zie We nemen onze verantwoordelijkheid serieus)

Aanstaande zondag, aan het begin van de Goede Week, is de kerk open tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan kunt u ook een Palmtakje meenemen, die de avond daarvoor tijdens de internetkerkdienst (19.00 uur via Facebook) gewijd zijn. Ook is er biechtgelegenheid en kunt u gaven voor de plaatselijke Voedselbank (VLA) afgeven. Juist in deze tijd is het belangrijk hulp te bieden aan hen die het zo nodig hebben! Ook op woensdag 8 april tussen 19.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 is de kerk geopend.

Uiteraard gelden wel de algemene beperkende maatregelen, dus: afstand tussen elkaar minimaal 1,5 meter en niet te veel personen tegelijk. Dit houdt in dat u het beste per gezin of huishouden met slechts één iemand naar de kerk kunt komen. Bij de deur staat een vrijwilliger die toezicht houdt op wie er binnen is en op het naleven van de regels.

We denken nog na op een manier om bij ouderen of kwetsbaren het Palmtakje te brengen. Wellicht kunt u ook helpen door een extra takje mee te nemen voor een parochiaan!

We hopen dat we op deze manier, in deze voor iedereen moeilijke, zware en verwarrende tijd, iets voor elkaar kunnen betekenen.

Pastoor Sandor Koppers en, namens de Beheerscommissie, Emiel de Block

Roderick Zoekt Licht

Posted 31/03/2020 By mgteska

De St. Bonifatiusparochie in Almere is er een van internationale verbondenheid. Een kleurrijke gemeenschap van jong en oud, die zo gegroeid is dat er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Roderick Vonhögen volgde het hele traject.
Mediapriester belicht in zijn documentaire de bouw van de Bonifatiuskerk tot februari 2020.

Contacten tijdens de pandemie

Posted 25/03/2020 By mgteska

Nieuwsbrief van pastoor Sandor Koppers over pastorale contacten tijdens de Corona-pandemie.
Om de brief in pdf-formaat te lezen kunt u op de knop klikken.