Home »

Kerstboodschap van deken Carlos A. Fabril

Posted 13/12/2020 By mgteska

Bemoedigend woordje

Van oudsher noemen wij deze tijd de donkere dagen voor Kerstmis. In deze laatste weken van het jaar is het buiten ook eerder donker. Dit jaar heeft deze duisternis zich uitgebreid tot bijna alle kanten van ons leven. Misschien heb je verdrietige gebeurtenissen meegemaakt; heb je dierbaren verloren; heb je tegenslag en eenzaamheid gekend, of was je gewoon moe, onzeker of angstig. In ieder geval delen wij allemaal een verlangen naar een nieuwe tijd, een nieuwe toekomst, en zonder meer naar Licht en Vrede.

Het lijkt alsof bijna dit hele jaar 2020, vanaf de Veertigdagentijd in maart, donker is geweest. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de wereld voor vele mensen een plek van blijvende duisternis en onzekerheid is geworden.

Wat er in Amerika gebeurt voelen de mensen in Afrika. Wat er in Azië gebeurt voelen de mensen in Europa, enz. De wereld is ineens heel klein geworden en dit laat ons zien dat alle mensen op deze wereld één grote familie kunnen worden van broeders en zusters onder één God, onze hemelse Vader.  Wat met sommigen van ons gebeurt heeft uiteindelijk effect op ons allemaal. De beperking waarmee wij en ieder andere mens dit jaar geconfronteerd werden, van veel willen en weinig kunnen, maakten de mens bewust van de realiteit van zijn kleinheid. Maar tegenover de kleinheid van de mens staat de grootheid van God. Hij is bereid de mens te helpen waar hij Hem nodig heeft of daar waar hij God in zijn leven toelaat!

“Het volk dat ronddwaalt in het donker, heeft een groot licht gezien!” (Js. 9,1)

Nu Kerstmis vóór de deur staat, geeft God ons en de hele mensheid de genade om het mysterie van de Menswording van Zijn Zoon Jezus Christus in de juiste betekenis van het woord te gaan vieren! Niet uitbundig, niet in grote gezelschappen maar in totale eenvoud en heel kleinschalig. In de eenvoud en in de diepte van het gezinsleven zoals Jozef en Maria, destijds het wonder van het Kerstkind in de donkere wereld meegemaakt hebben. Daar is het Licht van Gods gerechtigheid op aarde verschenen. Daar hebben de herders, die in het open veld over hun kudde waakten, in hun eenvoud door het wonderbare licht dat aan hemel verscheen, zich naar het Kerstkind laten leiden om het wonder te aanschouwen, het wonderbaarlijke Kind!

Beste mensen, onze wereld, de mensheid en wijzelf hebben dit wonder weer nodig. Versier je huis voor Kerstmis! Zet een kerststal neer! Laat je huisgezin een warme plek worden waar dit Kind, de Zoon van God, zijn intrek kan nemen! Maar versier vooral je hart; maak daar een heerlijk en toegankelijk kribbetje van waar het Kerstkind, de Vredevorst, neergelegd kan worden en vier Kerstmis! Want Kerstmis betekent licht, vrede, leven en een nieuw begin!

Van harte Zalig Kerstmis gewenst aan u en al uw dierbaren.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos A. Fabril
Deken van Gooimeer

Allerzielen 2020 viering zonder parochianen

Posted 16/10/2020 By mgteska

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET ALLERZIELEN 2020

Na overleg in het pastoresteam hebben we helaas moeten besluiten om de jaarlijkse Allerzielenviering dit jaar zonder kerkgangers te moeten vieren.
Onder de huidige regelgeving mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. Aangezien er doorgaans veel meer parochianen naar deze viering komen lijkt het ons ondoenlijk om dit nu tot dertig te moeten beperken. Want welke dertig zouden dat dan mogen zijn? Een onmogelijke vraag.

Het lijkt ons daarom het meest eerlijk om deze viering alleen via een livestream uit te zenden. Die uitzending vindt dan plaats op maandag 2 november om 19.30 uur. Via de knop op onze website https://katholiekalmere.nl kunt u deze viering makkelijk vinden.

We zullen dan vanzelfsprekend wel de namen van de overledenen van het afgelopen jaar noemen en de door de parochianen opgegeven namen duidelijk in beeld brengen.

U kunt de namen van uw overledenen doorgeven aan: https://allerzielen.katholiekalmere.nl
Per e-mail krijgt u een melding van de door u opgegeven intenties.

Ik hoop dat we ondanks de vervelende beperkingen in verband met de coronapandemie evengoed een sfeervolle gedachtenis kunnen vieren van al degenen die ons zijn ontvallen. Zodra de pandemie voorbij is, komt er wellicht een gelegenheid om hier nog eens met elkaar op terug te komen.

Met vriendelijke groet, pastoor Sandor Koppers

Allerzielen 2020

Posted 03/10/2020 By mgteska

Allerzielen in 't lichtNet als vorig jaar is er een Allerzielenviering op 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.
U kunt de namen van uw overleden dierbaren aan ons doorgeven via het volgende adres:

https://allerzielen.katholiekalmere.nl

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

Voor deze viering zijn nabestaanden, van overledenen na 2 november 2019, welkom.

Deze viering zal worden gestreamd.

Voor deze viering kunt u geen plaatsen in de Lichtboog reserveren !!