Informatie De Lichtboog

In februari 1980 is de parochie opgericht. In eerste instantie was de parochie een deel van de Parochie Zuidelijk Flevoland, die bestond uit de Sint Martinusparochie in Almere-Stad, de Bonifatiusparochie in Almere-Haven, de Andreasparochie in Almere-Buiten en de Parochie Sterre der Zee uit Zeewolde.
In oktober 1996 zijn wij een zelfstandige parochie geworden, die hoort bij het dekenaat Hilversum en valt onder het bisdom Haarlem.

In 1980 kwamen de eerste bewoners naar Almere-Stad en werd in eerste instantie gekerkt in een schoolgebouw aan de Meeresteinkade. In 1983 werd de eerste paal geslagen voor het oecumenisch kerkcentrum “De Lichtboog”. Op 23 december 1984 kon dit kerkcentrum in gebruik worden genomen door  “de samenwerkende kerken”. Evenals in Almere Haven en Almere Buiten is dit samenwerkingsverband aangegaan door de rk parochie en de federatie gereformeerde kerk & hervormde gemeente. Dit samenwerkingsverband komt tot uiting in het gezamenlijke bezit en gebruik van De Lichtboog, in oecumenische vieringen, een geregeld overleg tussen de beide besturen, het gezamenlijk uitgeven van het kerkblad Blad voor Stad en diverse andere samenwerkingsverbanden.

De eerste oecumenische dienst werd gevierd op 23 december 1984.

In 2012 werd het besluit genomen om de kerkgemeenschappen hun eigen identiteit te geven door elk hun eigen kerkblad uit te geven.
De federatie gereformeerde kerk & hervormde gemeente kreeg een nieuwe naam PKN StadPoort met het kerkblad Spirit.
De katholieke kerken van Almere Stad en Almere Buiten zijn gezamenlijk het kerkblad de Kerkmare uit gaan geven.

Door uitstroom van kerkbezoekers moesten vele kerken hun deuren sluiten en werden de kerken gefuseerd.
1 januari 2014 was de fusie van de Almeerse katholieke kerken een feit en werden samen gevoegd tot één parochie Sint Bonifatius.

In het weekend van 6/7 maart 2021 hebben we kerkcentrum de Lichtboog verlaten en hebben onze St. Bonifatiuskerk in gebruik genomen.