Eucharistie 24 september 2023

Feestmiddag op de parkeerplaats

Uitnodiging parochiezondag 24 september 12.00 uur

Zondagmiddag 24 september willen wij het nieuwe werkjaar openen met een gezellige parochiezondag. We starten deze dag met een feestelijke eucharistieviering waaraan al onze koren aan meedoen en daarna zijn er broodjes en koffie en thee voor iedereen. De middag vervolgen wij met een presentatie van onze werkgroepen en korte concertjes van onze koren aangevuld met een concertje van het parochiekoor van Zeewolde. Voor de kinderen zijn er ook leuke activiteiten. U bent dus allemaal van harte welkom in de tenten achter de kerk voor deze gezellige middag. Het duurt tot circa 16.00 uur.
Parochiebestuur St. Bonifatius

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Givt collecte app
Kerk Collecte
3x QR

Scan de QR-code in de uw bank-app.
De bank-apps van ASN, ING, SNS, Knab en Bunq maken gebruik van de QR-codes. 
Het werkt niet in de bank-app van RABO- en ABN*AMRO-bank!