Naast de koren zijn nog veel meer vrijwilligers bezig rondom de viering.

Organisten en pianisten

Naast de vaste begeleiding van de koren is er nog een aantal organisten en pianisten die in de vieringen met samenzang speelt. Dankzij hun inzet kunnen ook deze diensten met begeleiding worden opgeluisterd.

Lectoren
In iedere dienst is er een lector of lectrice, die de lezing en de voorbeden verzorgt en daarnaast de voorganger assisteert.

Misdienaars en Acolieten
In een aantal parochies assisteren misdienaars en acolieten de voorganger.

Kosters
De kosters zorgen, dat alles voor de viering klaarstaat. Zij zijn uiterlijk een half uur van tevoren aanwezig.

Vrijwilligers voor kosters- en beheersactiviteiten
Zeer belangrijk voor de gastvrije uitstraling zijn de vrijwilligers die op een zondagochtend of -middag beschikbaar zijn voor het openen en sluiten van het kerkcentrum. Zij vervullen als gastheer of gastvrouw bardienst en brengen eventueel de kerkzalen in gereedheid voor de diensten. Na de viering wordt er voor koffie gezorgd.

Echt onmisbaar werk!

Collectanten
In vroeger tijden brachten mensen gaven in natura naar het altaar, bedoeld als offer en als support voor de priesters. Een andere oude traditie is het inzamelen van financiële middelen. De apostel Paulus riep de rijkere gelovigen uit zijn missiegebieden al op om de armere geloofsgenoten in Jeruzalem te ondersteunen.

In onze kerkvieringen wordt geld ingezameld bij wijze van symbool, namelijk uw gaven liggen in de lijn van de gaven van brood en wijn. Alles tezamen de gaven van ons leven en werken. Vanzelfsprekend zijn de collectes goede inkomsten voor de gestelde doelen.

In de vieringen is er een collecte voor de eigen parochie en in sommige gevallen nog een tweede voor de werkgroepen of de Oecumenische Diaconie. Als er landelijk verplichte deurcollectes zijn, wordt daar apart melding van gemaakt.

De collectanten zamelen alle gelden in en zorgen voor een goede registratie na de viering. In het kerkblad worden maandelijks de opbrengsten per viering en de bestemming gepubliceerd.