Menu

Kerkbalans 2022

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Het afgelopen jaar is wederom wereldwijd een zeer moeilijk jaar geweest. De coronapandemie heeft het kerkelijk leven zeer ernstig belemmerd. Vele maanden konden we slechts beperkt mensen toelaten en een hele tijd ook helemaal niemand. U begrijpt dat dit voor onze gemeenschap een lastige periode is geweest. Gelukkig is deze periode nu voorbij en kunnen we uitzien naar een meer volledig kerkelijk leven.

Toen wij vorig jaar op maandag 15 februari de sleutels van onze nieuwe kerk in ontvangst mochten nemen, kregen wij de beschikking over een gloednieuw maar compleet kaal kerkgebouw. Sinds het moment van de sleuteloverdracht tot nu toe, iets meer dan een jaar later, is er door vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om het gebouw in te richten en gebruiksklaar te maken. U hebt het misschien ook al zelf met eigen ogen gezien. Als laatste onderdeel van de oplevering werd onlangs ons prachtige parkeerterrein opgeleverd. Dankzij de financiële hulp van de firma Van den Tweel uit Nijkerk en onze eigen Almeerse firma’s van Jan Bun en Almeerplant hebben we de beschikking over een werkelijk prachtig parkeerterrein en een fraai bordes voor onze kerk.

Nu zijn we echt klaar om weer van start te gaan!

Maar helaas zijn er ook donkere wolken boven onze parochiegemeenschap verschenen. De donkerste wolken betreffen onze financiële zorgen. Ten gevolge van een besluit van ons bisdom Haarlem-Amsterdam om niet meer onze tekorten aan te vullen hebben wij als parochie van Almere in de afgelopen vier jaar 200.000 ingeteerd op ons vermogen. U begrijpt dat dit een zorgelijke situatie is die niet oneindig door kan gaan, want op een gegeven moment zijn onze reserves natuurlijk op!

Daarom hebben wij vorig jaar een heel vervelend maar ook noodzakelijk besluit moeten nemen om per 1 januari 2022 te stoppen met het geven van een financiële vergoeding voor onze dirigentes en koorbegeleiders. Dit besluit had helaas wel tot gevolg dat deze musici niet meer de leiding wilden hebben over onze koren. Dit hebben wij met leedwezen moeten accepteren.

Daarnaast zullen wij aan de inkomstenkant alle zeilen bij moeten zetten om ons mooie kerkgebouw waar het mogelijk is te verhuren aan andere (katholieke) kerkelijke gemeenschappen en aan derden. Hopelijk lukt het ons dan om met behulp van onze vele vrijwilligers te zorgen voor een nieuwe inkomstenbron.

Onze parochie moet echt voortaan volledig zelfstandig kunnen functioneren! En daarom richt ik mij toch ook weer tot u. Ik heb uw hulp dringend nodig!

Wilt u ook dat onze Sint Bonifatiusparochie kan blijven doen waar zij al tientallen jaren voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen! Dankzij uw bijdrage kan de parochie voortbestaan.

Onze parochie kenmerkt zich tot onze vreugde vooral door warmte en betrokkenheid: de coronagroet bij de vredeswens of bij de uitgang, een belangstellend woord, dat vriendelijke knikje. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En in de St. Bonifatiuskerk gebeurt dit allemaal: samen komen om je geloof in God, maar ook om je levenservaringen met elkaar te delen. Dat geeft een bijzondere band. En we zijn zo bijzonder omdat we een echt internationale parochie zijn, een waar beeld van de universele kerk.

Daarom vraagt de actie Kerkbalans u om te investeren in onze levende parochiegemeenschap. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden. En dan bemoedigen, helpen en zorgen we voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn. Zeker ook in de nabije toekomst waarin onze ontmoetingszaal tal van faciliteiten heeft om jong en oud te ontvangen.

Vandaar dus twee dingen. Om te beginnen wil ik u danken voor uw bijdrage in 2021, maar ik wil met dit schrijven ook een dringende oproep doen om een gift via de Actie Kerkbalans aan uw St. Bonifatiusparochie ook in 2022 te overwegen. Ik weet dat het leven voor sommige parochianen financieel zwaar is geworden, dat de energieprijzen door het dak gaan en de algemene lasten stijgen, maar ik weet ook dat er velen zijn voor wie er nog veel mogelijk is. Zou u daarom uw eigen parochie niet willen steunen met een (extra) gift?

Vanzelfsprekend bepaalt u zelf wat u wilt geven. Ieder moet dat naar draagkracht doen. Ik hoop alleen dat de iets rijkeren in ons midden een wat grotere bijdrage voor hun rekening willen nemen om zo de gezamenlijke lasten te kunnen dragen. Als iedere deelnemer aan de Actie Kerkbalans in onze parochie tenminste € 250 of meer overmaakt, of bijvoorbeeld 1% van uw netto-jaarinkomen, komen we een end in de goede richting. Hoe dan ook: wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Hoe groot of klein die ook is!

Ook wil ik u graag wijzen op de mogelijkheid van een zogenaamde onderhandse schenking. U belooft dan door het invullen van een eenvoudig formulier gedurende vijf jaar een bepaald vast bedrag aan de parochie over te maken. Met het door ons ondertekende formulier heeft u dan een fiscaal voordeel zonder drempel. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan tussen de 33% en 50% terug van uw gift aan de parochie. Onze penningmeester heeft deze formulieren voor u klaarliggen. Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet en onder dankzegging voor uw bijdrage.

 

Pastoor S.L. Koppers, St. Bonifatiusparochie Almere